Dijk monitoring en conditionering

Het behoud van onze dijken is een kostbare zaak. Waterschappen zijn op zoek naar een systeem waarbij de dijken als het ware automatisch in de gaten worden gehouden. Landustrie en VolkerWessels hebben daar voor het Dijk Monitoring en conditioneringssysteem ontwikkeld. Klik hier om het zeer instructieve daarover te bekijken. Op 24 september 2012 was ik bij de start van de aanleg van een dergelijk systeem in een stuk dijk tussen de Eemshaven en Delfzijl. De foto’s laten zien hoe een en ander in de dijk wordt ingegraven.